Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân

Chuyên khoa: ,
Chức vụ:

Liên hệ 

  • Địa chỉ: SN 47, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên
  • Điện thoại: 0936335775
  • Thời gian làm việc: 17:00 – 21:00 các ngày trong tuần
  • Dịch vụ chuyên môn: Nhi khoa