BS Bùi Thị Trang

Chuyên khoa: ,

Liên hệ
Địa chỉ : Đường 3/10, tổ 22 Sông Bằng TP. Cao Bằng Cao Bằng.
Số điện thoại :  098 882 50 31
Thời gian làm việc : Thứ Hai – Chủ Nhật: 17:00 – 20:00