BS CK2 Đinh Thị Diệu

BSCK2 Đinh Thị Diệu – Nguyên Trưởng khoa Nhi – BVĐK Tỉnh Hoà Bình
Địa chỉ : Số 312,314 – Đường Cù Chính Lan – TP Hoà Bình
Di động : 0989817045