BS CKI Biện Thị Nga

Chuyên khoa:
  • Địa chỉ:15 Nguyễn Cao Luyện, Phước Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
  • Điện thoại: 0258 3881 877
  • Thời gian làm việc: Ngoài giờ
  • Dịch vụ chuyên môn: Phòng khám chuyên khoa Nhi