BS.CKI. Lê Ánh Diệu

Chuyên khoa:
  • Địa chỉ: Số 49 Tây Sơn, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố, Bình Định
  • Điện thoại: 093 489 08 88
  • Thời gian làm việc: Ngoài giờ tất cả cá ngày trong tuần
  • Dịch vụ chuyên môn: Nhi khoa