BS CKI Nguyễn Đình Liên Cát

  • Địa chỉ: 209A Hoàng Văn Thụ, Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
  • Điện thoại: 0258 2241 528
  • Thời gian làm việc: Ngoài giờ
  • Dịch vụ chuyên môn: Phòng khám chuyên khoa Nhi