BS CKI Nguyễn Mạnh

Chuyên khoa:
  • Địa chỉ: 74/10 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa.
  • Thời gian làm việc: 11:30 – 12:30; 17:00 – 19:00 tất cả các ngày trong tuần
  • Dịch vụ chuyên môn: Phòng khám chuyên khoa Nhi