BS CKI Nguyễn Thị Dạ Hương

Chuyên khoa:

Liên hệ

  • Địa chỉ: 29B Bạch Đằng – TP. Nha Trang, Khánh Hòa
  • Thời gian làm việc: từ thứ 2 – Chủ nhật, khung giờ 17:00 – 20:00
  • Hiện đang làm tại Bệnh viện Vinmec Nha Trang
  • Dịch vụ chuyên môn: Sản phụ khoa