BS CKI Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chuyên khoa:

Liên hệ

  • Địa chỉ: 20 Lý Thánh Tôn, Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
  • Điện thoại: 0258 3821 612
  • Thời gian làm việc : Từ Thứ Hai – Chủ Nhật, khung giờ11:30 – 13:30 & 17:00 – 20:00
  • Dịch vụ chuyên môn: Sản phụ khoa