BS.CKI Nguyễn Văn Hùng

Chuyên khoa:

BS. CKI NGUYỄN VĂN HÙNG

Bác sĩ Chuyên khoa Sản

Bằng cấp chuyên môn
* Từng tu nghiệp ở Cộng Hòa Pháp (FFI).

Kinh nghiệm chuyên môn
* Công tác tại Khoa sản Bệnh viện Đà Nẵng từ năm 1980 – 2011.
* Công tác tại Bệnh viện sản Nhi từ năm 2012 – 2014.
* Chuyên khám và điều trị các bệnh sản phụ khoa nói chung.

Liên hệ :
Khoa Phụ sản Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Địa chỉ: 291 (số cũ 161) Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại: (+84) 236 3650 676
Fax: (+84) 236 3650 272
Email: contactus.danang@hoanmy.com
Facebook: https://www.facebook.com/hoanmydanang/
Website: http://www.hoanmy.com/danang/