Bs CKII Công Huyền Tôn Nữ Xuân Phương

  • Địa chỉ: 58 Nguyễn Văn Trỗi, TP Pleiku, Gia Lai
  • Điện thoại: 0269 3822274
  • Thời gian làm việc: Toàn thời gian các ngày trong tuần

Dịch vụ:

  • Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh chuyên khoa thuộc hệ nội
  • Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh chuyên khoa nội nhi