BS CKII Huỳnh Thị Diễm Thúy

Chuyên khoa: ,

Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 18 Trưng Nữ Vương, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 091 769 68 20