BS CKII Ngọc Anh

Chuyên khoa: ,
  • Địa chỉ: 98 Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
  • Điện thoại: 0258 3813 641
  • Thời gian làm việc: Ngoài giờ
  • Dịch vụ chuyên môn: Phòng khám chuyên khoa Nội – Nhi