BS CKII Nguyễn Thị Phương Mai

Chuyên khoa: ,
  • Địa chỉ:5/9C Lý Tự Trọng, Nha Trang, Khánh Hòa
  • Điện thoại: 0258 3521 583
  • Thời gian làm việc: Ngoài giờ
  • Dịch vụ chuyên môn: Phòng khám chuyên khoa Nhi