BS Dương Thị Mỹ Lan

Chuyên khoa:
  • Địa chỉ: 2063 Hùng Vương Cam Thuận Cam Ranh Khánh Hòa.
  • Thời gian làm việc: 17:00 – 20:00 tất cả các ngày trong tuần
  • Dịch vụ chuyên môn: Phòng khám chuyên khoa Nội – Nhi