BS Hồ Xuân Lãng

Chuyên khoa:

Bác sĩ Lãng được xem là một trong những bác sĩ sản phụ khoa có chuyên môn giỏi tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Liên hệ 

  • Địa chỉ: 53A Điện Biên Phủ – TP. Nha Trang – Khánh Hòa
  • Điện thoại: 0258 3551 317
  • Điện thoại bác sĩ: 0905 845 494
  • Thời gian làm việc: 11h30 – 13h00 và 17h00 – 19h00.
  • Dịch vụ chuyên môn: Sản phụ khoa & siêu âm