BS Lê Thanh Nhã

Chuyên khoa:
  • Liên hệ

    Địa chỉ: Ninh Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hòa

  • Điện thoại: 098 942 61 18
  • Thời gian làm việc: 17:00 – 20:00 Tất cả các ngày trong tuần.
  • Dịch vụ chuyên môn: Sản phụ khoa