BS Lý Thanh La

Chuyên khoa:

🏵 Bác sĩ Lý Thanh La
🏵 Chức vụ: Bác sĩ điều trị
🏵 Chuyên khoa: Nhi khoa
🏵 Số điện thoại: 0375054941
🏵 Email: lythanhla@gmail.com


Đào tạo chuyên môn

 Bác sĩ đa khoa   Tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh   Năm 2016

Đào tạo nâng cao

 Chứng nhận Nhi khoa sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Đồng năm 2017

 Chứng nhận Hồi sức cấp cứu nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng năm 2017

 Chứng nhận Cấp cứu sơ sinh cơ bản tại Bệnh viện Nhi Đồng năm 2017

Kinh nghiệm công tác​

 Năm 2016 đến nay: Bác sĩ Nhi khoa tại BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu