BS Minh Phượng

Chuyên khoa: ,

Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 1 Trần Cao Vân, Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3894 488