BS Ngô Văn Khánh

Chuyên khoa:
  • Liên hệ

    Địa chỉ: Diên Điền, Diên Khánh, Khanh Hoa

  • Điện thoại: 096 877 51 15
  • Thời gian làm việc: 17:00 – 20:00 Tất cả các ngày trong tuần.
  • Dịch vụ chuyên môn: Sản phụ khoa