BS Nguyễn Công Cảnh

Chuyên khoa: ,

Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 137, Nguyễn Khánh Toàn, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 091 341 59 27