BS Nguyễn Cửu Thị Yến

Chuyên khoa: ,
  • Địa chỉ: 72H Yersin, Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
  • Điện thoại: 0258 3829 448
  • Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần
  • Dịch vụ chuyên môn: Phòng khám chuyên khoa Nhi