BS Nguyễn Hoàng Anh

Chuyên khoa:

Thông tin liên hệ :

  • Địa chỉ: 4 Văn Cao, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng.
  • Điện thoại: 0914020264
  • Thời gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật: 17:00 – 20:00