Bs Nguyễn Hữu Diệu

Liên hệ

  • Địa chỉ: Số 54 đường Nguyễn Huệ, ấp 2, Thị trấn Long Mỹ
  • Điện thoại: 0919757474
  • Thời gian làm việc: Ngoài giờ hành chính
  • Dịch vụ: Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ