BS Nguyễn Lê Tuấn

Chuyên khoa:

Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 137 Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3888 277