BS Nguyễn Thị Mai Thảo

Chuyên khoa:

Liên hệ

  • Địa chỉ: Tỉnh Lộ 9, Cam Phước Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa
  • Điện thoại: 0383 223 634
  • Thời gian làm việc: Ngoài giờ
  • Dịch vụ chuyên môn: Sản phụ khoa