BS Nguyễn Thị Tươi

Chuyên khoa:
  • Địa chỉ: xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, Hưng Yên
  • Điện thoại: 0321369926
  • Thời gian làm việc: từ thứ 2 – chủ nhật và bắt đầu khám từ 17h – 21h.
  • Dịch vụ chuyên môn: Khám & tư vấn điều trị chuyên khoa sản