BS Nguyễn Văn Tuấn

Chuyên khoa:
  • Địa chỉ: 27 Ỷ Lan – TP Quy Nhơn Bình Định.
  • Điện thoại: 0905 115 481
  • Thời gian làm việc: 17:00 đến 20:00 tất cả các ngày trong tuần
  • Dịch vụ chuyên môn: Nhi khoa