BS Phạm Thị Hải Vân

Chuyên khoa:
  • Địa chỉ: 46 Tân Định Ninh Hiệp Ninh Hòa Khánh Hòa.
  • Thời gian làm việc: 06:00 – 06:45; 11:30 – 13:30; 17:00 – 19:00 tất cả các ngày trong tuần
  • Dịch vụ chuyên môn: Phòng khám chuyên khoa Nhi