BS. Phan Tấn Nghị

 BS. Phan Tấn Nghị

  • Địa chỉ: Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy: 17:00 – 20:00

Bác sĩ Phân Tấn Nghị là một trong những bác sĩ Tai mũi họng giỏi ở Đà Lạt, nhiều chị em có con nhỏ bị bệnh Tai Mũi Họng đều đến thăm khám tại phòng mạch của bác sĩ Nghị. Dịch vụ khám chữa bệnh đều do trực tiếp bác sĩ Nghị đảm nhận, bác sĩ rất được bệnh nhân yêu thích.