Bs Trần Thị Thanh Hùm

Liên hệ

  • Địa chỉ: Ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, Hậu Giang
  • Điện thoại liên hệ: 0918531792
  • Thơi gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật: 17:00 – 20:00
  • Dịch vụ: Phòng khám chuyên khoa Nhi (Nội nhi)