BS Trần Thị Tố Anh

Chuyên khoa:
  • Địa chỉ: 184 Đường Ngô Mây, Phường Ngô Mây, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
  • Điện thoại: 02563.523819
  • Thời gian làm việc: Ngoài giờ
  • Dịch vụ chuyên môn: Nhi khoa