BS Trần Văn Đào

Chuyên khoa:

Thông tin liên hệ :

  • Địa chỉ: 29 Pasteur, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Điện thoại: 090 358 41 92