Bs Trần Văn Tài

Chuyên khoa: ,

Liên hệ

  • Địa chỉ: 70 ấp Trà Lồng, thị trấn Trà Lồng, huyện Long Mỹ, Hậu Giang
  • Điện thoại: 0939252626
  • Thời gian làm việc: Ngoài giờ
  • Dịch vụ: Phòng khám chuyên khoa Nhi (Nội nhi)