BS Việt Hồng

Chuyên khoa:

Liên hệ

  • Địa chỉ: 142 Dã Tượng, Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
  • Điện thoại: 090 511 67 76
  • Thời gian làm việc: 17:00 – 20:00 Tất cả các ngày trong tuần.
  • Dịch vụ chuyên môn: Sản phụ khoa