BS Võ Đức Minh

Chuyên khoa: ,

Địa chỉ: 30 Cao Thắng, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 098 235 12 36