Lưu Hồng Vân

Chuyên khoa: ,

Học viên chuyên khoa I – Bệnh viện Nhi Đồng 1 & Bệnh viện Nhi Đồng 2. Bác sĩ tại khoa Nhi, Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare.