PGS BS Trần Diệp Tuấn

Phó Giáo sư Trần Diệp Tuấn, Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược TP. HCM

  • Địa chỉ phòng mạch: 145 Tạ Uyên, P.  4, Q. 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại bác sĩ: 0985 598 528
  • Điện thoại đăng ký khám: 0903 356 417
  • Thời gian làm việc: 18:00 – 20:00 thứ Sáu hàng tuần
  • Chuyên khoa: Thần kinh