PGS.TS.BS. Tạ Văn Trầm

Chuyên khoa:
Chức vụ:

PGS.TS.BS. Tạ Văn Trầm

  • Địa chỉ:Số 8 Huyện Thoại, Phường 1,Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
  • Điện thoại liên hệ: 073 3874 422
  • Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy: 06:00 – 06:45; 17:00 – 20:00 Chủ Nhật: 07:00 – 11:00