Phạm Thị Xuân Linh

Chuyên khoa: ,
Chức vụ:

Bác sĩ tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên khoa Nhi – Trường Đại học Y Dược Tp.HCM và đã có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhi khoa.