Phan Nhật Kha

Chuyên khoa: ,
Chức vụ:

Khám và điều trị bệnh nhi ngoại trú nội trú.
Khám và tư vấn quản lý bệnh nhân hen.