Thạc sĩ – BS Huỳnh Thị Thu Thanh

Chuyên khoa:

Liên hệ

  • Địa chỉ: 65B Đường Phước Long, Phước Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
  • Điện thoại: 0258 3887 959
  • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến chủ nhật, khung giờ 11:30 – 13:00 & 17:00 – 20:00
  • Dịch vụ chuyên môn: Sản phụ khoa