ThS.BS Trương Thị Thanh Huyền

Chuyên khoa:

THS. BS TRƯƠNG THỊ THANH HUYỀN

Bác sĩ Khoa Phụ sản

Bằng cấp chuyên môn – các khoa đào tạo:

  • Bằng bác sĩ đa khoa ĐH Y dược Huế năm 2007
  • Bằng Thạc sĩ Sản phụ khoa ĐH Y dược Huế năm 2015
  • GCN Siêu âm tổng quát 4/3/2008-4/6/2008 tại BVTW Huế
  • Định hướng chuyên ngành Sản phụ khoa từ 13/10/2008-28/8/2009 BV Phụ sản TW

Kinh nghiệm chuyên môn: Hơn 12 năm kinh nghiệm về sản khoa.

Liên hệ :
Khoa Phụ sản Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Địa chỉ: 291 (số cũ 161) Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại: (+84) 236 3650 676
Fax: (+84) 236 3650 272
Email: contactus.danang@hoanmy.com
Facebook: https://www.facebook.com/hoanmydanang/
Website: http://www.hoanmy.com/danang/