TS-BS Trần Lan Anh

  • Địa chỉ: 1 Cao Bá Quát, Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
  • Điện thoại: 0258 3872 730
  • Thời gian làm việc: 11:30 – 12:30; 17:00 – 19:30 tất cả các ngày trong tuần
  • Dịch vụ chuyên môn: Phòng khám nhi khoa