Bệnh viện An Việt -Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài An

– Bác sĩ: Nguyễn Thị Hoài An – trưởng khoa tai mũi họng trung ương.
– Địa chỉ: số 1E trường chinh, Thanh Xuân