Bệnh viện Đa khoa Khu vực Năm Căn

Thông tin liên hệ :

  • Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, TT. Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau.
  • Điện thoại: 0290 3883397
  • Website: http://bvdknamcan.vn/