BỆNH VIỆN ĐA KHOA MINH TÂM – BS. Nguyễn Thị Thanh Minh

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MINH TÂM – BS. Nguyễn Thị Thanh Minh

  • Số 36 Nguyễn Đáng, phường 9, Thành Phố Trà Vinh, Trà Vinh Bản đồ
  • Thời gian làm việc: 24/24 giờ