Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Là một bệnh viện tuyến tỉnh hạng II với quy mô 480 giường bệnh, phấn đấu trở thành Bệnh viện hạng I trực thuộc tỉnh vào năm 2020. Trong những năm qua, bệnh viện tỉnh nhờ sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo, các đoàn thể và toàn thể cán bộ viên chức – nhân viên y tế thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó là chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, là nơi mà mọi tầng lớp nhân dân gửi gắm sức khỏe, tính mạng khi gặp hoạn nạn ốm đau

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 224 Bà Triệu, Phường Quang Trung, TP.Kon Tum

Điện thoại: 0603862573

Email: Benhviendakhoatinhkontum@gmail.com