Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Phú Thọ

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Phú Thọ

  • Khoa Liên chuyên khoa Mắt – TMH – RHM được thành lập vào ngày 09/04/2018. Với sự sát nhập của 03 chuyên khoa Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt được thành lập từ tháng 05 năm 1965. Khoa Liên chuyên khoa Mắt – TMH – RHM là khoa lâm sàng, khám chữa bệnh bằng nội và ngoại khoa theo từng chuyên khoa.

Thông tin liên hệ:

  • Nguyễn Tất Thành – P. Tân Dân – TP. Việt Trì – T.Phú Thọ
  • Web: http://benhviendakhoatinhphutho.vn/
  • Điện thoại: 0210 6 254 179 – 0210 6 27 8888
  • Email: bvdktinhpt@gmail.com
  • Fax: 0210 6 254 103