BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SƠN LA

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SƠN LA

Khoa Tai – Mũi – Họng đươc tách ra từ khoa Liên Khoa gồm Chuyên khoa Mắt, Tai-Mũi-Họng, Răng Hàm Mặt, từ 19-8-1997 đến nay khoa đ. trải qua nhiều biến động lịch sử gắn liền với sự phát triển chung của bệnh viện. Lúc mới thành lập khoa mới chỉ có một bác sỹ chuyên khoa định hướng TMH, nay khoa đã có 2 bác sỹ chuyên khoa cấp I, 1 bác sỹ chuyên khoa định hướng. Đội ngũ điều dưỡng được đào tạo chuyên khoa tại chỗ đáp ứng được nhu cầu chuyên khoa. Trang thiết bị y tế từng bước được đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám bệnh chuyên khoa và làm phẫu thuật thủ thuật đạt được nhiều thành tựu mới.

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: Số 21 – Tổ 4 – đường Lò Văn Giá – Phường Chiềng Lề
  • ĐT: Điện thoại: 0223. 852326 / Fax:0223.852470 *
  • Email: bvdksla@sonla.gov.vn